เกี่ยวกับเรา

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

  

           ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการติดตั้งระบบภาพ แสงและเสียงแบบครบวงจรในประเทศไทย บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนครั้งแรกจำนวน 1 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาทในปี 2548 บริษัทฯ เป็นผู้ให้ทางเลือกในการจัดหาสินค้าและบริการติดตั้งระบบภาพ แสงและเสียง เราเป็นตัวแทนและผู้กระจายสินค้าระบบควบคุม ภาพ แสง และเสียง เช่น ลำโพง เครื่องผสมสัญญาณเสียง เครื่องปรับสัญญาณเสียง เครื่องขยายเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์ ชุดประชุมวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ ตัวสลับสัญญาณ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตัวหรี่ไฟและอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
เราเป็นผู้จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาที่เหมาะสม ส่งสินค้าตรงตามเวลา และบริการอย่างมืออาชีพตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้น บริษัทฯ เน้นการดำเนินงานออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบภาพ แสงและเสียง รวมทั้งให้คำปรึกษาการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบภาพ แสงและเสียง แก่ลูกค้าบริษัทฯมีการประสานงานกับเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ามากมาย ทำการจำหน่ายสินค้าระบบภาพ แสงและเสียงนานาชนิด ครอบคลุมถึงการบริการเข้าระบบได้ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า 
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯมีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน จวบจนกระทั่งปี 2549 บริษัทฯดำเนินการออกแบบ จำหน่ายสินค้าและติดตั้งโครงการแล้วเสร็จ 325 โครงการ เป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 โครงการ ภาคกลาง จำนวน 34 โครงการ ภาคตะวันออก จำนวน 14 โครงการ ภาคเหนือ จำนวน 20 โครงการ และภาคใต้ จำนวน 37 โครงการ

หลักการดำเนินงาน     

 

       บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/2008 และอยู่ในระหว่างการขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ในขอบเขตเฉพาะการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบภาพ แสงและเสียง โดยบริษัทฯจะดำเนินการตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/2008 ทุกข้อ  บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001/2008 และขอรับรองระบบบริหารคุณภาพ ณ ที่ทำการของบริษัทหลักการดำเนินงานของเราอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีเทคนิคและมาตรฐานสากลของระบบภาพ แสงและเสียง  หลักการเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทฯยึดถือเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเสี่ยงและผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อลูกค้าของเรา

 

 

Visitors: 561,418