สาย HDMI TIS

สาย HDMI คุณภาพ ยี่ห้อ TIS มีแบบ 3D และ 4K

แบบ 3D มีขนาด 1.8 , 3 , 5 , 10 เมตร

แบบ 4K มีขนาด 3 , 5 , 10 เมตร


 • 1.8.JPG
  รหัส :สาย HDMI TIS 1.8 ม. แบบ 3Dยี่ห้อ : TISรุ่น : 1.8 ม. 3Dแนะนำรายละเอียด- HDMI Cable (A-A) 30AWGVersion1.4- 3D support with resolution up to1080p- Gold plated, Deep color- Suppo...
  ราคา 150 THB

 • 3.jpg
  รหัส :สาย HDMI TIS 3 ม. แบบ 3Dยี่ห้อ : TISรุ่น : 3 ม. 3Dแนะนำรายละเอียด- HDMI Cable (A-A) 30AWGVersion1.4- 3D support with resolution up to1080p- Gold plated, Deep color- Support D...
  ราคา 200 THB

 • 5.jpg
  รหัส :สาย HDMI TIS 5 ม. แบบ 3Dยี่ห้อ : TISรุ่น : 5 ม. 3Dแนะนำรายละเอียด- HDMI Cable (A-A) 30AWGVersion1.4- 3D support with resolution up to1080p- Gold plated, Deep color- Support D...
  ราคา 270 THB

 • 10.jpg
  รหัส :สาย HDMI TIS 10 ม. แบบ 3Dยี่ห้อ : TISรุ่น : 10ม. 3Dแนะนำรายละเอียด- HDMI Cable (A-A) 30AWGVersion1.4- 3D support with resolution up to1080p- Gold plated, Deep color- Support ...
  ราคา 450 THB

 • hdmi.jpg
  รหัส :สาย HDMI TIS 3 ม. แบบ 4Kยี่ห้อ : TISรุ่น : 3 ม. 4KแนะนำรายละเอียดNewest High Speed HDMI Cable A to A with Ethernet-Support 4K*2K) (30AWG Version1.4)Product Features: FOR 4K- ...
  ราคา 280 THB

 • hdmi.jpg
  รหัส :สาย HDMI TIS 5 ม. แบบ 4Kยี่ห้อ : TISรุ่น : 5 ม. 4KแนะนำรายละเอียดNewest High Speed HDMI Cable A to A with Ethernet-Support 4K*2K) (30AWG Version1.4)Product Features: FOR 4K- ...
  ราคา 350 THB

 • hdmi.jpg
  รหัส :สาย HDMI TIS 10 ม. แบบ 4Kยี่ห้อ : TISรุ่น : 10 ม. 4KแนะนำรายละเอียดNewest High Speed HDMI Cable A to A with Ethernet-Support 4K*2K) (30AWG Version1.4)Product Features: FOR 4K...
  ราคา 720 THB
Visitors: 132,299